Người thợ may đo tại nhà may Cao Minh

Với hơn 68 năm đứng vững trong ngành may đo, Công ty TNHH Cao Minh Sài Gòn không chỉ đơn thuần là nhà may đo veston lâu đời nhất ở Việt Nam mà còn là một gia đình, một tập thể vững mạnh, gắn bó và đoàn kết. Chúng tôi tự hào khi có được những cá nhân ưu tú, đầy tâm huyết trong nghề, cùng nhau chia sẻ một mục tiêu chung về chất lượng, sự vững mạnh và phát triển bền vững trong mọi mặt.

Quay lại

Chuyên viên kế toán tổng hợp


Mô tả công việc

 1. Theo dõi đối chiếu các nghiệp vụ phát sinh hàng ngày.

  •   Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.

  •   Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh.

  •   Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.

  •   Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết..

  •   Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh theo đúng quy định.

  • Quan hệ đối tác khi có nhu cầu may đồng phục.

  •   Hạch toán các khoản chi phí phân bổ, khấu hao theo đúng quy định.

  •   Tham gia công tác kiểm kê định kỳ tại Công ty và các đơn vị trực thuộc.

  •   Kiểm soát công nợ tài chính và các khoản thanh toán tạm ứng, nhà cung cấp.

  • Kiểm soát thanh toán nguồn vốn tín dụng với các đối tác.

 2. Kế toán thuế.

  • Kiểm tra đối chiếu hóa đơn GTGT với bảng kê thuế đầu vào, đầu ra của  từng Chi nhánh nội bộ khi có phát sinh.

  • Bảo quản, lưu trữ và chịu trách nhiệm về chứng từ hóa đơn bán ra, mua vào.

  • Hàng tháng, hàng quý, tổng hợp bảng kê bán ra, mua vào nộp cơ quan thuế.

  • Hàng quý kiểm tra và lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn nộp cơ quan thuế.

  • Hàng tháng nhập số liệu kế toán, báo cáo tài chính (đối ứng thuế) với Trưởng phòng.

  • Kiểm soát công việc của kế toán vật tư, kế toán thanh toán và kiểm quỹ cuối ngày.

  • Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ cho các cơ quan khi có yêu cầu.

 3. Giao dịch ngân hàng

  • Thực hiện giao dịch phát sinh với ngân hàng về các khoản thu chi hàng ngày.

  • Cập nhập các số dư, các khoản thu và chi hàng ngày thanh toán qua ngân hàng.

  • Thực hiện báo cáo công tác kế toán, đối chiếu vơi các khâu nghiệp vụ liên quan đến việc thanh toán quan ngân hàng.

  • Sắp xếp, kiểm soát và chịu trách nhiệm lưu trữ chứng từ kế toán tại Công ty.


Yêu cầu

 1. Trình độ học vấn: Cao đẳng trở lên.

 2. Chuyên ngành: Kế toán tài chính/ Các ngành khác có liên quan

 3. Kinh nghiệm: Hơn 3 năm trở lên ở vị trí tương đương tại các doanh nghiệp sản xuất (ưu tiên ngày may mặc)

 4. Ngoại ngữ: Tương đương A trở lên

 5. Tin học: Tương đương B trở lên, thông thạo phần mềm kế toán.

 6. Kỹ năng:

 • Kỹ năng nghiệp vụ: khả năng hạch toán, định khoản kế toán.

 • Kỹ năng chuyên môn: kế toán tổng hợp và kê khai thuế.

 • Kỹ năng ứng xử: hòa nhã, tôn trọng, nguyên tắc trong công việc.

 1. Yêu cầu khác:

 • Chính xác, kịp thời.

 • Minh bạch, trung thực.

 • Tác phong chuyên nghiệp.

 • Khả năng đối ứng chi tiết, rõ ràng.      

 • Khả năng cập nhật, tiếp thu thông tin mới.

 • Khả năng tập huấn nghiệp vụ theo quy định.


Tải hồ sơ mẫu tại đây

Chọn tệp

* Kích thước file không quá 2MB.

Đăng hồ sơ